Jak zdobyć licencję taxi w mieście stołecznym Warszawa? Róźnice występują nieznaczne. Niektóre miasta wymagają zdjęcia legitymacyjnego do identyfikatora, dodatkowych oznaczeń TAXI jak HERB, najlejki z cennikiem itp… 
Procedura w każdym mieście jest bardzo podobna.

Procedura w kolejności

1/ kurs – np taki jak oferowany koszt 189 zł

2/Egzamin – w formie testu zawierający przepisy prawa miejscowego raz topografie miasta

po zdanym egzaminie

1/ działalność gospodracz lub umowa o pracę

2/ samochód uzbrojony – tzn zainstalowana kasa fiskalna i taxometr wraz z wbitym TAXI do dokumentów pojazdu

3/ własność pojazdu lub umowa najmu, użyczenia

4/ badania lekarskie ( medycyna pracy i psychotesty – kieroca kat B – przewóz osób taxi)

5/ oświadczenie o niekaralności

6/ wypełnienie wniosku o wydanie licencji i jej odbiór

poniżej link do strony UM Warszawa z cała procedura urzedową i przydatnymi informacjami

INFORMACJE OGÓLNE

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/dzialalnosc_gospodarcza/egzaminy_taxi/Informacje_Ogolne.htm

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/dzialalnosc_gospodarcza/egzaminy_taxi/harmonogram_egzaminow_TAXI.htm

LISTA OSÓB ZAPISANYCH NA RGZAMIN

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/dzialalnosc_gospodarcza/egzaminy_taxi/Lista_osob_zapisanych_na_egzamin_w_dniu_12_lutego_2019_roku.htm

21 listopada 2013 Rada m.st. Warszawy podejmując uchwałę nr LXXI/1843/2013wprowadziła obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówkami lub kierowcę przez niego zatrudnionego.Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu są zobowiązane złożyć                      w Wydziale Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy Al. Jerozolimskich 28 wniosek wraz z załącznikami:-        zaświadczenie o ukończonym szkoleniu – zgodne ze wzorem określonym w uchwale;-        dowód wniesienia opłaty za egzamin w wysokości 260 zł.Opłatę można wnieść w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (czynna w godz. 9.00 – 15:00) lub na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004.W tytule wpłaty należy wpisać: EGZAMINTAXI (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu.Uwaga! Zwrot opłaty za egzamin następuje w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z egzaminu przed terminem jego rozpoczęcia.Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przeprowadzenie przez osobę zainteresowaną.Zakres tematyczny egzaminu
Akty prawne regulujące egzamin:·        uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami·        zarządzenie Nr 5419/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz określenia regulaminu egzaminowania osób wykonujących przewozy osób taksówkami 

Zakres tematyczny egzaminu  : Zakres tematyczny przedmiotuźródłoPrawo miejscoweuchwała nr LXXXV/2185/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r.w sprawie w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6873).Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy  uchwała nr LXXXV/2184/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r.w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6872) Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy   uchwała nr LV/1638/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009 rw sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 102, poz. 2908 z późn. zm.);Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy  uchwała nr XXIX/608/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 239 poz. 8498)  Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy  Ulice, place i osiedla mieszkanioweZnajomość położenia.Np. InternetZabytki i muzeaZamki i pałace, kościoły, cmentarze, inneWarszawa – oficjalny portal stolicy Polski Muzea historyczne, etnograficzne i przyrodnicze, przemysłu, techniki i rzemiosła, sztuki, biograficzne i literackie, muzea związane z działalnością kościoła, kolekcjonerskie i pozostałeSzpitaleLokalizacja Np. InternetAmbasadyUrzędy administracji rządowej i samorządowejMinisterstwa, państwowe osoby prawne, urzędy skarbowe.Urząd m.st. Warszawy, urzędy dzielnic, urzędy stanu cywilnegoNp. InternetBiuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy  Miejsca noclegowe i rekreacjaHotele, schroniska i hostele, campingi, akademiki, restauracje, kluby.Stadiony, aquaparki i baseny, miejskie kompleksy sportowe, teatry, kina. Warszawa – oficjalny portal stolicy Polski