Kandydatów na kierowców taksówki zapraszamy na kurs, po którym zaświadczenie stwierdzające ukończenie szkolenia i zdania egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania licencji.

Przygotowuję osoby do pracy w zawodzie tłumacząc wszystko kroku po kroku, od kursu poprzez egzamin po uruchamianie taksówki, tajniki pracy które nie są wszystkie tak oczywiste jak się wydaje większości, obsługę klienta , wybór korporacji, samochodu, ubezpieczyciela itd itp…odpowiem na każde nurtujące pytanie.

Zapisz się na szkolenie << Formularz Zgłoszeniowy>>

Chcesz zobaczyć jak wygląda szkolenie zaloguj się do kursu >>DEMO<<

Szkolenie obejmuje: topografię miasta, lokalizację obiektów, obowiązujących przepisów prawa miejscowego, trasy przejazdów itp. Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia, poparte wieloletnim doświadczeniem, materiały dydaktyczne, materiały piśmienne oraz inne pomoce szkoleniowe w wersji cyfrowej.

Warunkiem uzyskania licencji na prowadzenie taksówki osobowej jest:

*posiadanie prawa jazdy kat: B,

*ukończony 21 rok życia,

*ukończenie kursu przygotowawczego do egzaminu na licencję TAXI, oraz zdanie egzaminu państwowego w Urzędzie Miasta.
Każda osoba, którą przygotowuję do egzaminu jest prowadzona i przygotowywana indywidualnie.
Dostosowuję się do czasu, jakim Pan/Pani dysponuje – czyli spotkania mogą odbywać się w uzgodnionych  dniach i godzinach.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje przy zapisie dokładne materiały, na bazie, których musi trochę przygotować się do spotkań, na których odpowiada na testy pisemnie lub w wersji ONLINE.
Po sprawdzeniu testów oraz po wytłumaczeniu ewentualnie dokonanych błędów otrzymuje je do domu celem dalszego powtarzania i przyswajania materiału.


(wszystkie miasta)                 Całkowity koszt kursu e-learning = 189 PLN – bez względu na czas przepracowany

oraz materiały dydaktyczne w wersji drukowanej do 100 stron w cenie


Ustawowy czas kursu to 20 godzin lekcyjnych (szkolnych)
Wychodzę z założenia, iż dana osoba ma być przygotowana do zdania egzaminu, a nie tylko otrzymać zaświadczenie o odbytym kursie. Zdawalność z mojego ośrodka wynosi 72% za pierwszym podejściem do egzaminu.
Jeżeli będzie Pan/Pani chciał/a uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszam do ośrodka, który mieści się w Krakowie ul. Kozia 19 ( Kraków Płaszów/ul. Lipska ), tel 880-170-995.

Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś dzwoń !!!

ZAWIESZANIE LICENCJI TAXI

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w tym o okresie zawieszenia oraz o liczbie wypisów z licencji odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego oraz zwrócić do organu licencję – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką całkowicie.

Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji, proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego, zgodnie z zasadami zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji unormowanymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255).

Mówiąc po polsku – zmiany w obrębie licencji związane z zawieszeniem – zgłoszenie faktu max 14 dni od wystąpienia takowego zdarzenia. To samo sie tyczy zmian w treści licencji, choć Moja interpetacja jest taka – max 7 dni a nawet niezwłocznie czyli w tym samym dniu lub najbliższym możliwym. Zmiany w licencji – siedziba, dane firmy, dane pojazdu cokolwiek co jest w jej treści.