czym jest licencja TAXI, odbiór licencji, zmiany w licencji i zawieszanie licencji taxi

Kandydatów na kierowców taksówki zapraszamy na kurs, po którym zaświadczenie stwierdzające ukończenie szkolenia i zdania egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania licencji.

Przygotowuję osoby do pracy w zawodzie tłumacząc wszystko kroku po kroku, od kursu poprzez egzamin po uruchamianie taksówki, tajniki pracy które nie są wszystkie tak oczywiste jak się wydaje większości, obsługę klienta , wybór korporacji, samochodu, ubezpieczyciela itd itp…odpowiem na każde nurtujące pytanie.

Zapisz się na szkolenie << Formularz Zgłoszeniowy>>

Chcesz zobaczyć jak wygląda szkolenie zaloguj się do kursu >>DEMO<<

Szkolenie obejmuje: topografię miasta, lokalizację obiektów, obowiązujących przepisów prawa miejscowego, trasy przejazdów itp. Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia, poparte wieloletnim doświadczeniem, materiały dydaktyczne, materiały piśmienne oraz inne pomoce szkoleniowe w wersji cyfrowej.

Warunkiem uzyskania licencji na prowadzenie taksówki osobowej jest:

*posiadanie prawa jazdy kat: B,

*ukończony 21 rok życia,

*ukończenie kursu przygotowawczego do egzaminu na licencję TAXI, oraz zdanie egzaminu państwowego w Urzędzie Miasta.
Każda osoba, którą przygotowuję do egzaminu jest prowadzona i przygotowywana indywidualnie.
Dostosowuję się do czasu, jakim Pan/Pani dysponuje – czyli spotkania mogą odbywać się w uzgodnionych  dniach i godzinach.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje przy zapisie dokładne materiały, na bazie, których musi trochę przygotować się do spotkań, na których odpowiada na testy pisemnie lub w wersji ONLINE.
Po sprawdzeniu testów oraz po wytłumaczeniu ewentualnie dokonanych błędów otrzymuje je do domu celem dalszego powtarzania i przyswajania materiału.


(wszystkie miasta)                 Całkowity koszt kursu e-learning = 189 PLN – bez względu na czas przepracowany

oraz materiały dydaktyczne w wersji drukowanej do 100 stron w cenie


Ustawowy czas kursu to 20 godzin lekcyjnych (szkolnych)
Wychodzę z założenia, iż dana osoba ma być przygotowana do zdania egzaminu, a nie tylko otrzymać zaświadczenie o odbytym kursie. Zdawalność z mojego ośrodka wynosi 72% za pierwszym podejściem do egzaminu.
Jeżeli będzie Pan/Pani chciał/a uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszam do ośrodka, który mieści się w Krakowie ul. Kozia 19 ( Kraków Płaszów/ul. Lipska ), tel 880-170-995.

Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś dzwoń !!!

ZAWIESZANIE LICENCJI TAXI

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w tym o okresie zawieszenia oraz o liczbie wypisów z licencji odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego oraz zwrócić do organu licencję – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką całkowicie.

Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji, proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego, zgodnie z zasadami zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji unormowanymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255).

Mówiąc po polsku – zmiany w obrębie licencji związane z zawieszeniem – zgłoszenie faktu max 14 dni od wystąpienia takowego zdarzenia. To samo sie tyczy zmian w treści licencji, choć Moja interpetacja jest taka – max 7 dni a nawet niezwłocznie czyli w tym samym dniu lub najbliższym możliwym. Zmiany w licencji – siedziba, dane firmy, dane pojazdu cokolwiek co jest w jej treści.

dzwoń

Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików COOKIE/ By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close