są ustalane odgórnie przez właściwy Rząd Miasta . Każde miasto ma swój interwał czasowy , w jednych jest to co tydzień w innych to nawet 3 miesiące.

Ustalanie terminów jest osobiście.

By zapisać sie na egzamin musisz posiadac 3 rzeczy

1/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

2/ dowód tożsamości

3/ potwierdzona opłata egzaminacyjna w kasie UM lub przelewem na wskazane konto w danym UM


Kraków – Wydział ds pokontrolnych OSK i Transportu , al. Powstania Warszawskiego 10

Warszawa – w Wydziale Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy Al. Jerozolimskich 28

Rzeszów – wniosek należy złożyć do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7, pokój nr 30

ŁÓDŹ – Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności GospodarczejOddział Licencji i ZezwoleńAl. Politechniki 32